זיהוי נהג

מערכת ניהול צי המאפשרת איתור הרכב באופן יזום והפקת דוחות היסטוריים בהתאם למידע שהתקבל מהמערכת תוך סיווג הנהג הספציפי שביצע את הנסיעה.

לצורך הפעלת המערכת חייב הנהג בתחילת כל נסיעה להצמיד את הצ'יפ כדי ששמו יתווסף לדוחות הנסיעה, והמערכת תזהה את הנוהג ברכב.

נגישות